Язралтын тухай

Язралт нь зөвхөн жирэмслэлт болон төрсний дараа үүсдэггүй. Тамирчдад, өсвөр насныханд, биеийн жингийн эрс өөрчлөлтийн үед, даавар орлуулах эмчилгээний үед болон дотоод шүүрлийн өвчний үед ихэнхдээ...