MEN:

Эрэгтэйчүүдийн арьсны бүтэц ба үйл ажиллагаа нь эмэгтэйчүүдийн арьснаас ялгаатай олон шинж чанарыг агуулдаг. Иймд эрэгтэйчүүдийн арьсанд өөрийн гэсэн өвөрмөц гоо сайхны арчилгаа шаардагддаг.

Заалт: Тэжээлийн дутагдалд орсон нөхөн төлжилт шаардлагатай арьсанд тохиромжтой.

Хугацаа: 90-120 мин