Нэмэх, хасах цэнэгтэй ионжуулсан аппарат Хуйх болон үсний цогц эмчилгээ 

Эмчилгээний үр дүнд

– Хуйхны гадаргуу дээрх бохирдол, гуужсан эдийг бүрэн
цэвэрлэн тос хөлсний сүвийг нээж өгснөөр хуйхны
амьсгалах болон тэжээл авах чадварыг дээшлүүлнэ.
– Тархины цусан хангамжийг сайжруулна.
– Үсний угийн уутанцарыг бэхжүүлж үс уналтыг зогсооно.
– Үсний уг болон их биед тэжээл өгснөөр шинэ эрүүл үс
ургуулж өтгөрүүлнэ.
– Үсний ургалтыг хурдасгана.
– Хуурайшилт, тослогжилтын балансыг тэнцвэржүүлнэ.
– Үсний ширхэг бүрт хүрч үйлчилдэг учир үсний цахилгаанжилт
болон гэмтэл, салаалалтыг эмчилнэ.
– Хуйхны гадаргуу дахь нянгийн тоог тэнцвэржүүлсэнээр
хагталтыг эмчилнэ.