Хөлийн галтай бумбатай массаж

Хөлийн галтай бумбатай массаж

Галтай бумба нь тухайн өвчтэй хэсэгт вакум орчин үүсгэж гадагшлуулснаар бие махбодийг сэргээж эрүүлжүүлэх ач тустай.

Хугацаа: 90 мин